Επικοινωνήστε μαζί μας

Για το πρόγραμμα Διεκδικούμε την Αλλαγή! Επιμόρφωση στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, επικοινώνησε με την:

Υπεύθυνη προγράμματος

Δέσποινα Παρασκευά-Βελουδογιάννη

Τ: 210.36.00.628, εσωτ. 52

Email: advocacy@amnesty.org.gr

Facebook

Επικοινώνησε με το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας:

Διεύθυνση

Σίνα 30, 106 72 Αθήνα

Τ: 210.36.00.628

Φ: 210.36.38.016

Email: athens@amnesty.org.gr


Tα γραφεία μας είναι ανοιχτά για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 15:00

Πληροφορίες για εθελοντισμό/ακτιβισμό

Αν θέλεις να συμμετάσχεις ενεργά στη δράση της οργάνωσης, ατομικά ή σε ομάδα επικοινώνησε στα


Τ: 210.36.00.628, εσωτ. 4

Email: activism@amnesty.org.gr

Πληροφορίες για μέλη και υποστηρικτές

Για συνδρομές, δωρεές και αλλαγή προσωπικών στοιχείων.


Τ: 210.36.00.628, εσωτ. 61, 22

Email: join@amnesty.org.gr

Γραφείο Τύπου και Προβολής

Τ: 210.36.00.628, εσωτ. 2

Email: press@amnesty.org.gr

Αγορά υλικού της Διεθνούς Αμνηστίας

Τ: 210.36.00.628, εσωτ. 22

Email: shop@amnesty.org.gr

Σχετικά με το Active Citizens Fund, επικοινώνησε το:

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Μουρούζη 14, 10674 Αθήνα

Τ: 210 722 5849

Email: info@activecitizensfund.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Handcrafted with love by Webjar

Το έργο «Διεκδικούμε την Αλλαγή! Επιμόρφωση στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης της Διεθνή Αμνηστία ⎼ Ελληνικό Τμήμα. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.