Συμμετέχουσες οργανώσεις

Γνώρισε τη Διεθνή Αμνηστία

Το πρόγραμμα

Στόχος και όραμα

Το έργο «Διεκδικούμε την Αλλαγή! Επιμόρφωση στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» αποτελεί τόπο συνάντησης περισσότερων από 30 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, στοχεύοντας να δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο ενδυνάμωσης και διαθεματικής συνεργασίας.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι

Σκοπός του προγράμματος επιμόρφωσης είναι να εξοπλίσει τις συμμετέχουσες οργανώσεις με τα απαραίτητα θεωρητικά, μεθοδολογικά και πρακτικά εργαλεία για τη διαμόρφωση συνεκτικών και αποτελεσματικών στρατηγικών και δράσεων συνηγορίας.

Επιμορφωτικοί κόμβοι

Οι επιμορφωτικές δράσεις θα πραγματοποιούνται μέσω ποικίλων καναλιών, ηλεκτρονικών και όχι μόνο, όπως διαδικτυακά σεμινάρια, webinars, παρεμβάσεις, εκστρατείες επικοινωνίας κ.ο.κ.

Ποιες/οι είμαστε

Διεθνής Αμνηστία

Το έργο «Διεκδικούμε την Αλλαγή! Επιμόρφωση στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τη Διεθνή Αμνηστία - Ελληνικό Τμήμα.

Active Citizens Fund

Το πρόγραμμα Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους 12 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Handcrafted with love by Webjar

Το έργο «Διεκδικούμε την Αλλαγή! Επιμόρφωση στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης της Διεθνή Αμνηστία ⎼ Ελληνικό Τμήμα. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.